Onze standpunten voor Voorne aan Zee.

VVD Voorne aan Zee heeft voor de eerste verkiezingen in Voorne aan Zee een prachtig programma samengesteld. Wij vatten de standpunten voor je samen.

De gemeente Voorne aan Zee biedt een grote variatie aan woningen en voorzieningen en dat maakt de gemeente zo mooi. Stadse voorzieningen in Hellevoetsluis en Brielle en het dorpsleven in Rockanje, Oostvoorne, Tinte, Oudenhoorn, Vierpolders en Zwartewaal. De VVD wil dit vasthouden voor de toekomst.
Mensen wonen graag in een wijk, waar ze zich thuis voelen. Een wijk die groen, schoon, heel en veilig is en die ook goed onderhouden wordt. De tevredenheid over het dorp of de wijk blijkt met name te worden bepaald door de kwaliteit van de woonomgeving, de bereidheid van buren om elkaar te helpen, een gevoel van veiligheid en de bereikbaarheid.
We verplaatsen ons allemaal voortdurend: we gaan naar het werk, bij vrienden en familie op bezoek of wandelen een rondje in onze buurt. Hoe wij ons ook verplaatsen: het is fijn om zonder al te veel gedoe van A naar B te komen. De VVD wil dat de doorstroming goed is, dat je niet ergens in de file staat om de gemeente uit te komen en dat je te laat bent bij je afspraak.
Alle gemeenten in Nederland moeten stappen zetten om de verduurzamen. Wij moeten af van fossiele brandstoffen en “vergroenen”. Dit wordt de energietransitie genoemd. De opgave is zeer groot. Ook de gemeente Voorne aan Zee moet hieraan meedoen. Dat vraagt om verstandige keuzes en draagvlak bij de inwoners en bedrijven.
Economie_en_Ondernemen
Het midden- en kleinbedrijf is de banenmotor van de gemeente. We bedoelen dan onze detailhandel, de bouw, de groothandel, productiebedrijven, agrarische bedrijven, tuinders en overige vakgebieden. De coronacrisis heeft onze bedrijven en ondernemers hard geraakt. Zij hebben een moeilijke tijd achter de rug maar velen hebben door flexibel te zijn en te innoveren toch nieuwe kansen gevonden om omzet te maken.
Economie_en_Ondernemen
Voorne aan Zee ligt in een uniek gebied met een badstrand, prachtige duingebieden, historische haven en vestingen. De VVD richt zich op het aantrekken van meer kwalitatieve toeristen en wil bezoekers stimuleren om langer in ons gebied te recreëren. Mooie natuur en interessante plaatsen dienen gecombineerd te worden met levendige winkel- en horecacentra, want in zo’n omgeving is het ook fijn wonen en ondernemen.
Onderwijs en Cultuur
De VVD vindt dat er in Voorne aan Zee gezorgd moet worden voor een rijk aanbod aan culturele voorzieningen en evenementen voor alle leeftijden. De gemeente kan hiermee veel bezoekers aantrekken. Daarin spelen horeca, musea, sportverenigingen, bibliotheken en culturele instellingen een belangrijke rol.
Economie_en_Ondernemen
Werk is van groot belang voor de mens en de samenleving. Werk zorgt voor contact, leidt tot zelfstandigheid en geeft eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en draagt zijn/haar steentje bij aan de toekomst en de weerbaarheid van onze samenleving. Dat is goed voor onze gemeente, maar ook goed voor deze mensen.
Land- en tuinbouw levert een belangrijke economische bijdrage aan onze gemeente. Het hebben bijna allemaal een vorm van gezinsbedrijven. Deze ondernemers verdienen een aparte paragraaf in ons verkiezingsprogramma.
Onderwijs en Cultuur
Goed onderwijs biedt kinderen en jongeren de kans op een gelijke start. Op school leren we kinderen ook onze normen en waarden. Goed onderwijs is van groot belang voor het individu, maar ook voor de gehele samenleving.
Vroeg of laat krijgen we allemaal met zorg te maken. Daarom wil de VVD goede en liefdevolle zorg, waarin de inwoners centraal staan. Ideaal is het als je in je eigen buurt oud kunt worden, je bekende buren kunt ontmoeten en elkaar kunt helpen.
Onderwijs en Cultuur
Ouders zijn verantwoordelijk voor het gezond opgroeien van hun kinderen. De gemeente helpt daarbij, door een veilige en prettige omgeving aan te bieden waar kinderen op een prettige manier kunnen opgroeien en hun talenten kunnen ontwikkelen. Wanneer opgroeien niet gemakkelijk gaat en er jeugdzorg nodig is, bieden we hulp, liefst zo dicht mogelijk bij huis, zodat onze jeugd zo normaal mogelijk kan opgroeien.