Trots op boeren en tuinders

Land- en tuinbouw levert een belangrijke economische bijdrage aan onze gemeente. Het hebben
bijna allemaal een vorm van gezinsbedrijven. Deze ondernemers verdienen een aparte paragraaf in
ons verkiezingsprogramma.

  1. Er moet inkomen gehaald kunnen worden uit het agrarisch bedrijf. Eventueel aangevuld
    met inkomsten uit verkoop aan huis, kamperen of zorgtaken. Men moet kunnen
    ondernemen.
  2. Belemmeringen voor (duurzame) bedrijfsontwikkelingen zoveel mogelijk verwijderen.
  3. Alleen in uitzonderlijke gevallen “natuur” op landbouwgrond.
  4. Een goede zoetwatervoorziening is essentieel. Haringvlietsluizen niet verder open.
  5. In de gebiedsgerichte aanpak wordt ook met de agrarische sector overlegd.

Meer
standpunten