Economie_en_Ondernemen

Een bruisende gemeente, die bezoekers van buiten aantrekt.

Voorne aan Zee ligt in een uniek gebied met een badstrand, prachtige duingebieden, historische
haven en vestingen. De VVD richt zich op het aantrekken van meer kwalitatieve toeristen en wil
bezoekers stimuleren om langer in ons gebied te recreëren. Mooie natuur en interessante plaatsen
dienen gecombineerd te worden met levendige winkel- en horecacentra, want in zo’n omgeving is
het ook fijn wonen en ondernemen. Door in onze centra wonen, werken, detailhandel, cultuur en
horeca te vermengen, creëren we een bloeiende lokale economie. Met veilige en levendige centra
blijven we een aantrekkelijke gemeente voor onze inwoners, maar ook voor onze bezoekers en
toeristen. De strikte scheiding tussen horeca en detailhandel is niet meer van deze tijd. Wij willen dat
horecabedrijven hun producten kunnen verkopen aan hun gasten en dat winkeliers hun klanten als
gasten kunnen ontvangen. De VVD wil dat bereiken door:

  1. Het stimuleren van leuke initiatieven die onze centra nog gezelliger en levendiger maken.
  2. Het koesteren van de vele campings, hotels, B&B’ s, jachthavens en watersportbedrijven.
  3. Het behouden en veiligstellen van het badstrand (tegen verzanding).
  4. Het beter op elkaar aansluiten van de fietspaden zo mogelijk zicht op het water.
  5. Met de opbrengst van de toeristenbelasting de voorzieningen verbeteren.
  6. Toeristische en culturele voorzieningen toegankelijk maken voor mensen met een fysieke
    beperking.

Meer
standpunten