Een veilige gemeente, waarin we ons ook veilig voelen

Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en in ons huis. De VVD wil dat iedereen
in Voorne aan Zee veilig kan wonen, verblijven, werken en ondernemen. Dat de wijk niet alleen veilig
is, maar dat iedereen zich ook veilig voelt. Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Samen met inwoners en ondernemers zorgt de gemeente voor een veilige leefomgeving en gaan we
overlast tegen. De VVD wil dat bereiken door.

 1. Het consequent aanpakken van overtreders van gemeentelijke regelgeving en in het verkeer.
 2. Een betere zichtbaarheid van politie en buitengewoon opsporingsambtenaren ( BOA’s).
 3. Meer wijkagenten.
 4. Het stimuleren van buurtpreventie, zoals WhatsApp-groepen.
 5. Onveilige plekken binnen de gemeente worden beter verlicht en/of met camera’s bewaakt.
 6. Maatregelen zoals preventief fouilleren moeten waar nodig worden toegepast.
 7. Een gemeente die scherp is op ondermijning en witwaspraktijken. Het intrekken of weigeren
  van een vergunning als er een relatie met criminaliteit aanwezig is .
 8. Waar nodig vindt een BIBOB-toets plaats bij organisaties en ondernemers.
 9. Meer zicht op bewoners van vakantieparken ter voorkoming van ondermijning.

Meer
standpunten