Onderwijs en Cultuur

Een gemeente waar je fijn kunt opgroeien

Ouders zijn verantwoordelijk voor het gezond opgroeien van hun kinderen. De gemeente helpt
daarbij, door een veilige en prettige omgeving aan te bieden waar kinderen op een prettige manier
kunnen opgroeien en hun talenten kunnen ontwikkelen. Wanneer opgroeien niet gemakkelijk gaat
en er jeugdzorg nodig is, bieden we hulp, liefst zo dicht mogelijk bij huis, zodat onze jeugd zo
normaal mogelijk kan opgroeien.
In de jeugdzorg verloopt nog niet alles even goed. Er zijn flinke wachtlijsten ontstaan die zo snel
mogelijk moeten worden opgelost. Meer taken als gemeente betekent ook meer behoefte aan geld.
De VVD zal de lijnen die wij hebben naar onze fractieleden in de Tweede Kamer hiervoor benutten.
In Voorne aan Zee richt de VVD zich op.

  1. Inzetten op preventie ter voorkoming van problemen krijgt prioriteit.
  2. Indien hulp nodig is moet dit snel beschikbaar zijn.
  3. Ieder gezin heeft een hulpverlener als aanspreekpunt.
  4. Bij hulpverlening wordt naar het gehele gezin gekeken.
  5. De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling heeft de hoogste prioriteit.

Meer
standpunten