Economie_en_Ondernemen

Iedereen is aan het werk, doet mee en integreert

Werk is van groot belang voor de mens en de samenleving. Werk zorgt voor contact, leidt tot
zelfstandigheid en geeft eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en draagt zijn/haar steentje
bij aan de toekomst en de weerbaarheid van onze samenleving. Dat is goed voor onze gemeente,
maar ook goed voor deze mensen. Je doet ervaring op en je vereenzaamt niet.
We hebben te lang gedacht dat de inburgering van nieuwkomers alleen hun eigen
verantwoordelijkheid is. Maar je bent niet direct zelfredzaam in een land dat in elk opzicht anders is
dan waar je vandaan komt. Van nieuwkomers verwachten we dat ze in ruil voor de geboden
gastvrijheid bijdragen aan onze samenleving. Door de Nederlandse taal te leren en je te verdiepen in
onze normen en waarden, integreer je sneller en kan je ook eerder aan het werk.

  1. Zoveel mogelijk mensen aan het werk.
  2. Je gaat erop vooruit als je van een uitkering naar een betaalde baan gaat.
  3. Indien nodig een adempauze bij problematische schulden.
  4. Betaalbare taalcursussen voor nieuwkomers.
  5. Er is geen plaats voor afgewezen asielzoekers.
  6. De VVD spant zich in voor een LHBTIQ+ vriendelijke gemeente.

Meer
standpunten