Liefdevolle zorg, dichtbij huis

Vroeg of laat krijgen we allemaal met zorg te maken. Daarom wil de VVD goede en liefdevolle zorg,
waarin de inwoners centraal staan. Ideaal is het als je in je eigen buurt oud kunt worden, je bekende
buren kunt ontmoeten en elkaar kunt helpen. De VVD wil dit door:

  1. Woonvormen aanpassen, zodat ouderen met ondersteuning zelfstandig kunnen blijven
    wonen.
  2. Snel beschikbare zorg van goede kwaliteit.
  3. In elke kern een WMO-loket.
  4. Laagdrempelige hulp in elke wijk (huisartsen, buurthuizen, sociale wijkteams).
  5. Kinderen en gezinnen moeten voor extra hulp sneller terecht kunnen bij 1 ste lijn zorg.
  6. Meer zelfstandige woonvormen met begeleiding voor voormalig dak- en thuislozen en
    mensen met psychiatrische problematiek.

Meer
standpunten