Naar een duurzame en “groene” gemeente

Alle gemeenten in Nederland moeten stappen zetten om de verduurzamen. Wij moeten af van
fossiele brandstoffen en “vergroenen”. Dit wordt de energietransitie genoemd. De opgave is zeer
groot. Ook de gemeente Voorne aan Zee moet hieraan meedoen. Dat vraagt om verstandige keuzes
en draagvlak bij de inwoners en bedrijven. Duurzaamheid biedt ook kansen voor economische groei
en een fijne en leefbare gemeente. Maar wel op een betaalbare manier voor gezinnen en
ondernemers. Door dit op een slimme manier aan te pakken, kunnen we ons leven zoveel mogelijk
blijven leiden, zoals we zelf willen en blijft onze gemeente prettig om in te wonen. Er moet een
goede balans komen tussen de maatregelen en de gevolgen voor onze leefomgeving.

 1. We stimuleren inwoners en bedrijven naar deelname aan programma’s voor isolatie,
  eigen energieopwekking, innovatie en duurzame bronnen.
 2. Nieuwe windturbines moeten in principe op zee.
 3. De VVD wil de salderingsregeling voor zonnepanelen ook na 2023 behouden.
 4. De VVD wil zonnepanelen op daken maximaal stimuleren.
 5. Bij de aanleg van zonnevelden moet participatie van de omgeving uitgangspunt zijn.
 6. De VVD wil aanleg van zonnevelden alleen toestaan bij dubbel gebruik van grond en
  water.
 7. Geen zonnevelden op recreatie- en natuurgrond en zeer terughouden voor plaatsing op
  landbouwgrond.
 8. We behouden het gasnet voor de toekomst en keuren het gebruik van biomassa af.
 9. Door het gemeentelijk woonbedrijf en woning coöperaties wordt een plan opgesteld om
  het energieverbruik van huurwoningen te reduceren.
 10. Per wijk of dorp maken wij een plan voor het aardgasvrij maken. Wij laten de keuze bij de
  bewoners.
 11. De VVD is voor het gebruik van kernenergie.

Meer
standpunten