Onderwijs en Cultuur

Onderwijs geeft iedereen een gelijke start

Goed onderwijs biedt kinderen en jongeren de kans op een gelijke start. Op school leren we kinderen
ook onze normen en waarden. Goed onderwijs is van groot belang voor het individu, maar ook voor
de gehele samenleving.

  1. De VVD staat voor het investeren in kinderen en hun talenten. Daarom gaat de gemeente
    door met het ontwikkelen van zg. Integrale Kind Centra (IKC).
  2. In 2023 wordt in Oostvoorne een nieuwe Brede School met IKC gerealiseerd.
  3. Het wegwerken van taalachterstanden door Vroeg- en Voorschoolse educatie.
  4. De bibliotheek op school (BOS) zal blijven bestaan.
  5. De gemeente sluit een “anti-pesten-pact” met de schoolbesturen.

Meer
standpunten