Economie_en_Ondernemen

Ruimte voor ondernemers

Het midden- en kleinbedrijf is de banenmotor van de gemeente. We bedoelen dan onze
detailhandel, de bouw, de groothandel, productiebedrijven, agrarische bedrijven, tuinders en overige
vakgebieden. De coronacrisis heeft onze bedrijven en ondernemers hard geraakt. Zij hebben een
moeilijke tijd achter de rug maar velen hebben door flexibel te zijn en te innoveren toch nieuwe
kansen gevonden om omzet te maken. En daar waar het nodig was, hebben veel ondernemers
gebruik kunnen maken van landelijke steunmaatregelen. Ook de komende tijd zullen wij als VVD de
ondernemers blijven steunen, waardoor we gezamenlijk bijdragen aan een bloeiende economie,
banen voor onze inwoners en innovatieve technieken voor de toekomst.

  1. Zo min mogelijk regels voor ondernemers en lage lokale lasten. Maatwerk bij inwoners
    die initiatieven ontplooien.
  2. Het binnen de aanbestedingsregels ondersteunen van plaatselijke ondernemers bij
    inschrijvingen voor lokale opdrachten.
  3. Het inrichten van een ondernemersloket bij de gemeente voor vragen en vergunningen.
  4. Het inrichten van een loket voor organisatoren van evenementen.
  5. Flexibele openingstijden voor horeca en detailhandel.
  6. Waar het kan geven we zoveel mogelijk meerjarige vergunningen af.

Meer
standpunten