Een gezonde gemeente waar je kunt spelen, sporten en bewegen

Voorne aan Zee heeft een bloeiend verenigingsleven, waar we heel trots op zijn! Dat is een
belangrijke factor in het maatschappelijk middenveld.
Sporten is ontzettend belangrijk. Sport verbindt, geeft zelfvertrouwen, plezier en ontspanning. Door
te sporten zorgen we bovendien goed voor een gezonde, duurzame en weerbare samenleving. Zeker
nu onze samenleving steeds ouder wordt, is het belangrijk dat we in beweging blijven en dat sport
voor iedereen toegankelijk is. Daarom werken we samen met scholen, sportverenigingen en andere
maatschappelijke instellingen zodat iedere inwoner van jong tot oud kan sporten.
De VVD wil het volgende bereiken:

 1. Zorgen voor voldoende plekken om te bewegen en elkaar in de buitenruimte te
  ontmoeten.
 2. Nauw samenwerken met scholen, sportclubs en buitenschoolse opvang om kinderen
  zoveel mogelijk te laten bewegen.
 3. Sport toegankelijk maken voor ouderen en mensen met een beperking.
 4. De gemeente draagt financieel bij als ouders het sporten niet kunnen betalen.
 5. Grotere sportevenementen naar Voorne aan Zee halen.
 6. In het sportbeleid aandacht geven aan gelijke behandeling van onze inwoners. Er wordt
  ingezet op het laten ondertekenen van een sportakkoord door iedere vereniging.

Meer
standpunten