Voorne aan Zee, waar de gemeente klaar staat voor haar inwoners.

De VVD vindt dat de nieuwe gemeente Voorne aan Zee dicht bij onze inwoners moet staan. Het belang van inwoners staat altijd voorop! Een goede dienstverlening van de gemeente richting burger
is noodzakelijk om vertrouwen te houden. Wij willen dat bereiken door:

  1. Vroegtijdige informatie van- en participatie door de burger.
  2. Eenvoudige formulieren, helder taalgebruik en overzichtelijke regels.
  3. Voorkomen van wachtrijen, problemen en frustraties.
  4. Zaken moeten zoveel mogelijk van huis uit geregeld kunnen worden.
  5. Snelle afhandeltijden en terugmelding naar de burger.
  6. Kerntaken goed uitvoeren en lasten zo laag mogelijk houden.
  7. De gemeente is altijd bereikbaar, levert maatwerk en denkt mee.

Meer
standpunten