VVD Brielle geeft financiële kaders aan

Tijdens de behandeling van de kadernota heeft de fractie van de VVD in grote lijnen uitgesproken wat de financiële kaders voor de begroting 2021-2024 zouden moeten zijn. Allereerst sprak de…

Frans-Joost Heijboer nieuwe fractievoorzitter

Frans-Joost Heijboer nieuwe fractievoorzitter

BRIELLE – Met het afscheid van fractievoorzitter Arie van Gorsel op dinsdag 26 mei j.l., is Frans-Joost Heijboer door de VVD-fractie benoemd tot zijn opvolger. Vijf vragen aan de nieuwe…

Arie van Gorsel neemt afscheid van de raad

Arie van Gorsel neemt afscheid van de raad

De gemeenteraad van Brielle heeft afgelopen dinsdag 26 mei afscheid genomen van VVD-fractievoorzitter en -raadslid Arie van Gorsel. Na 15 jaar actief te zijn geweest in de lokale politiek, vindt…

VVD blij met heropening terrassen op 1 juni

VVD blij met heropening terrassen op 1 juni

Wethouder André Schoon is er ontzettend blij mee. Het is goed voor de bedrijvigheid en reuring in Brielle. En natuurlijk doet het hem ook goed dat de ondernemers zo weer…

VVD Brielle steunt vorming nieuwe gemeente

Principebesluit herindeling Raadsvergadering 15 april 2020 Zoals wij reeds in de commissie BZM reeds hebben uitgesproken, staat de voltallige fractie van de VVD Brielle positief tegenover de vorming van de…