Brielse raad moet zo snel mogelijk over op digitaal vergaderen

Anneke Witte

raadslid

Mijn naam is Anneke Witte, liberaal en ondernemend. Sinds 1993 ook politiek betrokken. Met veel plezier heb ik de afgelopen periode de rol van raadslid namens de VVD mogen vervullen en onze kiezers zo goed mogelijk vertegenwoordigd in de commissies en de raad. De VVD heeft mooie ambities voor de toekomst en zal zich inspannen voor de moeilijke opgaven die voor ons liggen op het gebied van zorg, verduurzaming, woningbouw, veiligheid, bereikbaarheid en het creëren van economische kansen.

In het dagelijks leven ben ik werkzaam in de bouwsector en houd mij vooral bezig met innovatie en nieuwe vormen van samenwerking. Daar ligt mijn kracht, in het verbinden van mensen en het samen aanpakken van ingewikkelde vraagstukken. Ook de komende tijd staan we voor grote uitdagingen en zal Brielle, Vierpolders en Zwartewaal in het teken staan van grootschalige projecten in de omgeving, zoals het Theemstracé en de verbreding van de N57, de aanleg van de Blankenburgtunnel en ook de opschaling aan woningen of renovaties in het teken van de energietransitie. Bij de VVD zijn deze ontwikkelingen in goede handen. Natuurlijk zullen deze projecten hinder veroorzaken, maar dienen uiteindelijk te leiden naar een betere leefomgeving en voldoende werkgelegenheid voor alle inwoners op Voorne.

Natuurlijk is het voor een plezierige leefomgeving ook van belang dat er voldoende zorg beschikbaar is, onze jeugd niet door drugs en alcohol wordt verleid, dat er gesport kan worden en dat er goed onderwijs wordt aangeboden maar ook dat onze historische erfschatten bewaard blijven. Voor dat alles maak ik mij namens de VVD graag sterk, voor nu en voor de toekomst van ons prachtige gebied.