Jan Bark

raadslid

Mijn naam is Jan Bark, geboren in 1951, getrouwd en sinds 2003 woonachtig in Brielle en ruim 28 jaar werkzaam geweest als accountmanager bij Reclassering Nederland te Utrecht. Ik was verantwoordelijk voor de Administratieve Organisatie, de financiële administratie [waaronder de jaarrekening] en de interne controle. Tevens coördineerde ik de werkzaamheden voor de financiële afdeling op het Landelijk kantoor.

Politieke ervaring

In 1990 ben ik lid geworden van de VVD. In de periode van 1992-1994 ben ik actief geweest als bestuurslid voor de VVD Rozenburg en daarna als duo-raadslid en raadslid van diezelfde gemeente. In de periode van 2004-2010 ben ik secretaris geweest van de VVD Brielle. In de afgelopen raadsperiode ben ik actief geweest als raadslid. Naast zitting te hebben genomen in de commissie Samenleving ben ik eveneens voorzitter van de commissie Bestuurlijke Zaken en Middelen (BZM).

Waarom in de politiek?

Door gebruik te maken van mijn jarenlange bestuurlijke ervaringen, wil ik mij inzetten voor het welzijn van alle inwoners van Brielle, Vierpolders en Zwartewaal.

Waar wil jij je voor gaan inzetten?

In de komende raadsperiode wil ik mij inzetten voor het kunst- en cultuurbeleid, dat in samenspraak met burgers een klimaat moet scheppen waarin een breed en kwalitatief cultureel leven kan gedijen. De gemeente heeft hierin een faciliterende rol en bemoeit zich niet met de inhoud van kunst en cultuur. De gemeente Brielle heeft een rijk cultureel erfgoed dat van onschatbare waarde is voor de inwoners. De gemeente beheert dit op verantwoorde wijze. Kunst en cultuur is namelijk essentieel voor de ontwikkeling van ieder mens. Verder vind ik dat het vertrouwen in een samenleving, waarin mensen zich kunnen ontplooien en zelfredzaam zijn, belangrijk is. Iedereen die, buiten eigen schuld (tijdelijk of permanent), niet volledig zelfstandig kan functioneren moet worden ondersteund.