Ed Weeder VVD Hellevoetsluis

Ed Weeder

raadslid

Ik ben Ed Weeder, geboren in Rotterdam maar het grootste deel van mijn leven al woonachtig in Hellevoetsluis. Sinds 1986 ben ik woonachtig in deze mooie gemeente. Ik ben 47 jaar, getrouwd en heb twee kinderen, een zoon en dochter. De appel valt niet ver van de boom want mijn zoon staat ook op de kieslijst van de VVD.

Sinds mijn middelbareschooltijd ben ik al geïnteresseerd in de politiek. Daarom heb ik mij in 1992 aangemeld als lid van de VVD. Na veel verschillende bestuursfuncties op de achtergrond binnen de VVD, heb ik acht jaar geleden gekozen om op de kieslijst te gaan.

In het dagelijks leven ben ik werkzaam als senior beleidsadviseur bij een gemeente in de regio Rotterdam. Daarnaast ben ik in mijn vrije tijd ook lid van de Raad van Toezicht van Servicebureau voor Ouderen (SBO). Het SBO voert een aantal taken uit zoals het verzorgen van maaltijden aan huis, het bemensen van de ontmoetingsruimte Hart van Hellevoet met allerlei activiteiten, een wijkbus, activerend huisbezoek en nog veel meer. Het SBO is een mooi voorbeeld waarin maatschappelijke participatie, ontmoeting en het creëren en behouden van sociale netwerken vorm krijgt.

Ik wil mij de komende 4 jaar opnieuw inzetten om Hellevoetsluis weer net iets sterker en mooier te maken, zodat haar inwoners er nog prettiger kunnen leven. Met elkaar dingen mogelijk maken. Een financieel gezonde gemeente met beperking van de gemeentelijke lasten en regeldruk is daarbij het uitgangspunt.

Mijn speerpunten zijn:

  1. Betere bereikbaarheid door verbreding N57 en aanpak rotonde bij de Nieuweweg om de doorstroming van en naar Hellevoetsluis te verbeteren. Verder moet het openbaar vervoer een transferium krijgen.
  2. Er moeten meer gebouwd worden voor gezinnen en ouderen, zodat die cruciale middenklasse voor de stad behouden blijft en doorstroming gestimuleerd wordt
  3. Geen nieuwe locaties voor windturbines in de polder.