ONS VERKIEZINGSPROGRAMMA

Met veel genoegen bied ik u, namens het bestuur van het lokaal netwerk VVD Voorne, het verkiezingsprogramma 2018-2022 Gewoon, doen! aan.

Er is door ons hard gewerkt om een onderscheidend, ambitieus, lokaal herkenbaar en leesbaar programma te maken, waarbij wij uitdrukkelijk suggesties van u als inwoner hebben betrokken.
De VVD in de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne zijn sinds januari 2016 verenigd in het lokaal netwerk VVD Voorne en dit biedt de kans gemeenschappelijke onderwerpen samen aan te pakken op regionaal niveau, maar ook op provinciaal en landelijk niveau zullen de VVD-fracties samen optrekken. Dit onderscheidt de VVD van lokale partijen. De VVD kan in tegenstelling tot lokale partijen daadkrachtig optreden en haar goede contacten op hogere niveaus inzetten.

Op deze manier kan de VVD uw belangen beter behartigen. Want gemeenschappelijke thema’s zijn er genoeg. Wat dacht u van een goede bereikbaarheid van Voorne-Putten, het stimuleren van de toerisme en recreatiesector, de veiligheid van inwoners binnen en rondom onze gemeenten en bereikbare en goede gezondheidszorg voor alle inwoners?
Een samenwerking die gegrond is op de liberale waarden die de VVD kenmerkt: vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid van mensen. Ik wens u veel leesplezier.