ONZE 10 SPEERPUNTEN

Veiligheid

 • Wijkagenten en BOA’s moeten zichtbaar zijn.
 • Alert zijn op de risico’s van het naastgelegen Haven Industriële Complex.
 • Voorkom onveilige verkeerssituaties nabij scholen en sportverenigingen.

 

Economie & ondernemen

 • Ondersteun de toerisme- en recreatiesector met hoogwaardige voorzieningen.
 • Geef de detailhandel ruimte om een aantrekkelijk en onderscheidend winkelaanbod te bieden.
 • Zorg voor voldoende parkeergelegenheid, fraaie winkelpleinen en aantrekkelijke straten.

 

Wonen, ruimte en groen

 • Een groene en aantrekkelijke leefomgeving. Niet langer een verwaarloosde openbare ruimte.
 • Wonen in Westvoorne: ook voor starters en senioren.
 • Voldoende recreatieve fiets-, wandel- en paardenpaden en deze aanleggen als ‘natuurcorridors’.

 

Verkeer en vervoer

 • Landelijke, regionale contacten en positie in de Metropoolregio gebruiken om bereikbaarheid en een veilige ontsluiting van onze dorpen te waarborgen.
 • Voorkomen dat Westvoorneweg wordt gebruikt door vrachtverkeer dat op de A15 hoort te rijden.
 • Digitale bereikbaarheid vergroten, zeker in het buitengebied: dataverkeer is de toekomst.

 

Werk

 • Behoud werkgelegenheid in de eigen gemeente door ondernemers te koesteren.
 • De innovatiekracht van de hightech agrarische sector moet in Westvoorne voldoende ruimte krijgen.
 • Goed omgaan met seizoenswerknemers.

 

Milieu, klimaat en duurzaamheid

 • Sta positief tegenover particuliere initiatieven tot verduurzaming.
 • Kies voor goed en doelmatig scheiden van afval. Realiseer de landelijke doelstelling van scheiding en hergebruik van afvalstoffen..
 • Zet met het gemeentelijk woonbedrijf vol in op duurzaam wonen (gasloos en energieneutraal).

 

Zorg en gezondheid

 • Steun initiatieven voor zorg op kleine schaal.
 • Geld bestemd voor de zorg mag nooit voor andere doeleinden worden aangewend.
 • In onze gemeente mag niemand eenzaam zijn.

 

Onderwijs, sport en cultuur

 • Investeer in de buitensportaccommodaties: eigentijdse en goede voorzieningen.
 • Zorg voor een goede afstemming van de beschikbare complexen voor binnensporten.

 

Overheid en geld

 • Financiën van Westvoorne weer op orde brengen: niet langer een negatief resultaat.
 • Verstandig en slim inzetten van de opbrengst van de verkoop van aandelen Eneco: investeer in buitensportaccommodaties, brede school en woningbouw.
 • Na een ambtelijke fusie gaan werken aan een fusie. Voorkom verplichte herindeling: houd zelf de regie.

 

Westvoorne

 • Waar het uitstekend wonen, sporten en recreëren is.
 • Waar je je veilig voelt.
 • Waar de gemeente er voor ons is.