iCafé Arbeidsmarkt en corona

Jan-Willem Driesprong

raadslid

Ik ben Jan Willem Driesprong, 65 jaar oud en geboren in Nieuwe Tonge. Na 7 jaar werkzaam te zijn geweest bij Esso Nederland BV. Raffinaderij Rotterdam en bijna 36 jaar bij Total E&P Nederland BV. Offshore Gaswinning en Productie ben ik een jaar geleden met vervroegd pensioen gegaan. Gedurende de periode dat ik werkzaam was bij Total heb ik mij voornamelijk als coördinator bezig gehouden met de offshore activiteiten planning, de offshore personeelsplanning en de logistieke planning van helikopters en schepen. De laatste drie jaren bij Total heb ik mij als auditor met Health, Safety, Environment en Quality bezig mogen houden.

Na mijn overplaatsing van kantoor Den Helder naar kantoor Den Haag, 10 jaar geleden, zijn mijn echtgenote en ik in mijn ouderlijk huis in Dirksland gaan wonen. Wonen op Goeree Overflakkee is niet verkeerd maar er wennen is iets anders. Het is daarom dat wij nu de bakens verzetten. Het is dan ook de verwachting dat wij half december de sleutel krijgen van ons nieuwe appartement aan de Burgemeester Bolwidtweg in Oostvoorne. Nu is Voorne-Putten ons niet vreemd aangezien wij onze middelbareschooltijd in Brielle hebben gewoond en wij nog steeds familie en vrienden in Rockanje en Oostvoorne hebben wonen. Met de verhuizing naar Oostvoorne krijgen en hebben wij het gevoel dat we weer thuis komen.

Mijn politieke carrière is in 1999 begonnen in Den Helder. Ik werd als voorzitter van de Belangen Vereniging Junianadorp door de voorzitter van de VVD afdeling Den Helder gevraagd of ik bestuurslid zou willen worden van genoemde afdeling. Ik heb daarmee ingestemd met het gevolg dat ik daarna al vrij snel tot fractieassistent werd benoemd. Vanuit deze functie ben ik vervolgens raadslid geworden. Raadslid Openbare Orde en Veiligheid en Stedelijke ontwikkeling – Stedelijk beheer. Daarnaast heb ik mij bezig gehouden met de ambtelijke reorganisatie.

Na mijn verhuizing naar Dirksland ben ik na een paar maanden voorzitter van de VVD afdeling Goeree-Overflakkee geworden. Naast dit voorzitterschap ben ik tot aan de gemeentelijke herindeling VVD raadslid geweest in de gemeente Dirksland. Ook hier weer in wat men noemt “de harde sector” als de openbare ruimte, veiligheid en milieu zaken. Volgens burgemeester Stoop heb ik het college en de ambtelijke organisatie grijze haren bezorgd met mijn visie op de gemeente begroting. Rode draad gedurende mijn voorzitterschap was wel de gemeentelijke herindeling. Op dit moment ben ik actief binnen het VVD Seniorennetwerk Zuid Holland.